събота, 9 февруари 2013 г.

Деца на любовта


1. Една картичка от 1931 г. от колекцията ми. Изобразен е някой си Жак Кателен. От интернет научаваме, че това е френски актьор /Jaque Catelain, 1897-1965/ от нямото и звуковото кино, но и художник, музикант, сценарист, журналист. Предполагам, че е красив, гледа със задължителния за епохата хипнотичен поглед, в ръката си държи нещо, неопределимо.
2. Отзад, с красив женски почерк е написано:
Др. приятелю,
Ето, че най-после се обаждамъ и на тебъ.
Вярвамъ, че ще бъда извенена, но все пакъ
моля за прошка. Знаешъ като се видях с "половинката" забравихъ вас. А вий тамъ
какъ прекарвате? - Сигурно добре, не се и съмнявамъ.
Поздрави "половинката" си и Косю.
Приветъ от "мътния" и "бялъ" Дунавъ.
8.IX.931 г.
Тана

P.S. Чакамъ за отговоръ, при мисълта, че ще ми пишешъ картичка съ твоя излетъ.....
Съща
3. Един текст изпълнен с трепет. Мисля си, че това са двама бивши влюбени. Текстът е топъл и интимен, но и достатъчно отстранен за да не възникват подозрения, ако го погледнат чужди очи.
"Като се видях с "половинката" забравихъ вас" е чиста лъжа и по-скоро ни казва "като се видях с половинката и се опитах да забравя за нас". От това твърдение лъха тъга.
В "сигурно добре, не се и съмнявамъ" освен добронамереност, сякаш виждам лек сарказъм или някакво припомняне за обща тайна. Нещо като: "Колко добре си прекарвахме с теб..."
Постскриптумът е екстатичен. Там чувствата пробиват защитата на учтивостта и съдържанието става опасно. Тана не е издържала, как иначе да си го обясня?
"При мисълта, че ще ми пишешъ картичка съ твоя излетъ....."
Малко неясна ми е думата "излет". Ако тя е имала предвид "изглед", нима допуска, че той ще е толкова смел да и изпрати свой портрет? И да събуди потаените и чувства и защо е всичко това? Или пък, той е някъде на екскурзия с половинката си и Тана очаква картичка-отговор оттам, както го изисква доброто възпитание?
А това многоточие накрая? Сложила е пет точки! Какво е незавършеното? Нима не е завършило?
4. Картичката е от 1931 г., а последния филм преди тази дата с Жак Кателен е от 1930г. Нарича се "Деца на любовта".

Няма коментари:

Публикуване на коментар