събота, 12 април 2014 г.

Лейдис фърст

1. Има една хипотеза, обясняваща защо, при корабокрушение, оживяват повече мъже, отколкото жени и деца. Приема се, че ако корабът потъва относително бавно - има време да се задействат цивилизовани /нормативни/ модели на поведение - "след Вас, госпожо" и т.н. Принципът, който е задължителен в такива случаи се нарича "WCF-principle - "Първо жените и децата"/. Ако инцидентът се развие светкавично, на борда царят инстинктите и е разбираемо, че мъжете като по-силни, ще се чучнат в лодките веднагически. Прочее, подобно инстинктивно поведение може да се наблюдава и в автобус 64 на първа спирка.
2. Като стандарт за образцово джентълменство е сочен Титаник. Спасяват се 70% от наличните на борда жени и деца, и само 20% от мъжете. Капитанът Едуърд Смит също потъва с кораба си.
3. През 2012 г. двама икономисти от Университета Упсала /Mikael Elinder и Oscar Erixon/, решават да видят какъв е този пиниз. За начало, те дефинират осем великолепни предположения. Ето ги:
H1- жените се спасяват по-често от мъжете
H2 - екипажът се спасява по-често от останалите пасажери
H3- жените се спасяват по-често, когато капитанът следи спазването на WCF-принципа
H4 - жените се спасяват по-малко, когато корабът потъва по-бързо
H5 - жените се спасяват по-често, когато процентно са по-малко в общия брой пасажери
H6 - жените се спасяват по-често, когато пътуването е продължило повече от 1 ден до момента на катастрофата
H7 - след Първата Световна война разликата между спасени мъже/жени намалява
H8 - жените се спасяват по-често когато пътуват с английски кораби, отколкото с други
4. След като са изолирали факторите, двамата викинги се заемат със статистиката. Анализират данни за 18 корабокрушения с 15 000 пострадали за 300 годишен период.
Резултатите:
H1 - неверно. Спасените жени са по-малък процент от спасените мъже
Н2 - верно.
Н3 - верно
Н4 - неверно. Броят спасени жени не корелира с времетраенето на инцидента
Н5 - верно, но статистически недостоверно
Н6 - неверно. Броят спасени жени не зависи от продължителността на пътуването до момента на катастрофата
Н7 - неверно
Н8 - неверно, точно обратното - на неанглийски кораби спасените жени са по-висок процент.
5. Освен, че оборват популярната хипотеза спомената в началото, Микаел и Оскар съвсем убиват детето в мен, заключавайки, че в животозаплашваща ситуация, действа принципа "всеки за себе си"
6. А в случая с Титаник, загадката е проста: според очевидци, капитанът е стоял с пушка в ръка на палубата и е твърдял, че ще застреля всеки мъж, който се качи в спасителните лодки преди жените и децата. Чест му прави. Пък и кой не е забелязал, че добра дума и Уинчестър в ръцете, действат по-добре, отколкото само добра дума.

Няма коментари:

Публикуване на коментар