неделя, 20 април 2014 г.

Крайст воскрайст!

1. Дойде втората ясно очертана област на патетично функциониране - Великден /първата е Коледата/. Хората, които и така не правят нищо значимо освен да споделят зле прикрити желания, около този ден стават особено натрапливи. Ежедневно практикуваното бягство закратко променя вектора си, карайки ги на тълпи да напускат Кивота - бръм-бръм към Божественото. Но тези, които остават, жестоко им отмъщават.
2. Едно донякъде човешко събитие се опита да пробие дилайлата на дядо Хр./близнакът на дядо Коледа/ - смъртта на Маркес. Но не - и то бе помрачено от невидимата режисура на Фейсбук. Символичният гигантски лайк ми се стовари на главата във вид на хиляди Маркес-цитати, повечето откровено налудни, но показващи, че той е обхванал цялото битие. Като Маркс, прочее.
3. Най-адекватно за мен, подходи Боби Ламбер - тя пусна снимка на козунака си, придружен от фиктивен цитат на Маркес (казал/неказал нещо за козунаците). Срещна шевната машина с чадъра по правилния начин, тази Лотреамонка прекрасна.

* на сн.: вчера на път към Сереския манастир

Няма коментари:

Публикуване на коментар