понеделник, 16 август 2010 г.

За паметта /Ashby/

1. За наблюдател, притежаващ цялата необходима информация е излишно позоваването на миналото и следователно, няма необходимост от съществуването на памет. Демонът на Лаплас няма нужда от памет.
2. Понятието памет се използува от наблюдателя за да запълни празнината, причинена от невъзможността за наблюдение на системата.
3. Колкото по-малко променливи са достъпни за наблюдателя, толкова повече, той ще е принуден да се съобразява с влиянието на минали събития върху поведението на системата.

* снимал съм проекция на щорите на тавана нощем

Няма коментари:

Публикуване на коментар