сряда, 13 ноември 2013 г.

Хитлер и слабите /1/

1. Германия при Хитлер демонстрира перфектен модел за масово унищожение на специално нарочени малцинства.
Процесът протича постепенно, на три етапа:
- стерилизация /Закон за стерилизацията на баластните същества (ballastexistenzen)/
- евтаназия /Акция Т4, Диета Е/ 
- индустриално унищожаване /концлагерите/
2. Интересна особеност е силно застъпеното участие на медиците и особено на психиатрите. Това е обяснимо:
а) лекарите работят с големи групи хора, които диагностицират, т.е. филтрират по определени признаци и ги насочват към специалист, следва лечение. Разбираемо е, че няма проблем, филтрацията да се извършва и по немедицински признак, напр. да се отбелязват с кръстче в документацията всички мъже със сключени вежди или всички жени с писклив глас.
б) лечебните институции предоставят здраве, т.е. живот, но процесът е лесно обратим - същите процедури, с лека модификация могат да предизвикват смърт.
А защо и психиатрите - отделно обяснение, не сега.

Стерилизация
През 30-те се заражда идеята, че психично болните изсмукват твърде много пари от бюджета. Защо точно те? Сърдечно болните са повече и също струват скъпо на бюджета. Да, но те могат да бъдат контролирани, поради което не се налага въдворяването и отнемането на правата им.
Немските лекари, които по това време силно се увличат от негативна евгеника /там целта е да се прекрати възпроизводството на хора с генетични дефекти/, предлагат проект за насилствена стерилизация на непълноценните. Хитлер идвайки на власт, го приема.
1933 - закон за стерилизацията на "баластните същества" (ballastexistenzen- Кранц). Практикува се 1934 - 37г. На насилствена стерилизация се подлагат лица със следните заболявания: вродено слабоумие, шизофрения, циклофрения, наследствена епилепсия, хорея на Хънтингтон, наследствена слепота и глухота, тежки наследствени недъзи. Освен това: деца родени от чернокож баща и възрастни престъпници-рецидивисти.
За една година /1934-35/ са стерилизирани 56 000 човека, 3000 умират по време на операцията, а за цялото време са стерилизирани около 400 000 човека. Интересно, но програми за "стерилизация на непълноценните" по това време има и в нормални страни - Дания, Швеция, Норвегия, САЩ.
Експериментира се със следните техники /хронологично/:
Преди 41-ва - инжектиране на йод и сребърен нитрат венозно
1941 - д-р Шуман - лъчева стерилизация /рентген/ - при жените слабо ефективно, при мъжете - висока смъртност /което не е желателно/
1943 - Ферингер - стерилизация с екстракт от каладиум - за мъже - много ефективно, но растението вирее в Бразилия и през войната трудно го доставят
1943 - д-р Лукас - стерилизация на мъже - проста хир. операция /каква?/
1944 - д-р Клауберг - стерилизация на жени - убождане на шийката на матката с нестерилна игла - просто и ефективно


Плакат от това време. 
Текстът тревожи: "60 000 марки струва на хората от общността този психично болен /букв. "с генетично заболяване"/ за целия си живот. Сънароднико, това са твоите пари."

Няма коментари:

Публикуване на коментар