понеделник, 6 януари 2014 г.

За неканоничните портрети

1. На 22 април 1934 в ГПУ /за децата: политическата полиция в СССР/ - гр. Свердловск се получава следното донесение:
"В районния комитет е получен портрет на др. Сталин, нарисуван умело и точно, със значителна прилика в лицето, от човек, занимавал се с рисуване. На лист с размер половин тетрадка е изобразен др. Сталин, седящ на маса, в размисъл, едната му ръка /лявата/ е опряна на главата, а с дясната държи халба; на масата има бутилка вино /както е видно/, а в чиния пред него има изсъхнала, /буквално кожа и кости/ сельодка. Портретът е изпратен от др. Зонова, парторг в Детския туберкулозен санаториум, която проверявала стаите за подготовката им за 1-ви май. Забелязвайки портрета в стаята на преподавателя Зирянов /преподава география/ тя изпратила пионерския ръководител да го открадне, което той направил.
Приложение: портрет, нарисуван с молив
Зав. управление 3 район на г. Свердловск, др. Шепельов"
2. Из показанията на обвиняемия Зирянов В. К. от 25.02.1935 г.
Въпрос: Разкажете, какво ви накара да нарисувате др. Сталин в такъв вид?
Отговор: Приблизително на 5 април 1934 г. аз се върнах от училище N. 15 и започнах да рисувам на четвъртинка лист пияницата Костирев, обущар в Агафуровските вили. В процеса на оформяне на рисунката, започна вместо Костирев да се появява др. Сталин. Аз, без да се замисля върху това, продължих да рисувам портрета, въпреки че вече бях уверен, че се получава др. Сталин. Не считайки, че е престъпление да се рисува др. Сталин в този му вид, завърших рисунката докрай.
Въпрос: На кого показахте портрета на др. Сталин?
Отговор: Портретът на др. Сталин донесох в училището, за да го покажа на педагога Суслова, да го оцени от художествена гледна точка и да прецени имам ли способности за рисуване. Портретът го видяха: Суслова, Устинова и още някой трети, не помня кой. Всички те, отбелязаха, че това е др. Сталин.
Въпрос: Признавате ли този факт като антисъветско деяние, насочено към дискредитация на вожда, др. Сталин?
Отговор: Даденото деяние, т.е. рисуването на този портрет, признавам за антисъветско, но то е извършено от мен без умисъл. Повече нищо не мога да добавя. Написаното прочетох.
3. Осъден е на 5 години лишаване от свобода, след касация срокът е намален на 1.5 г. Към момента на осъждане, човекът е бил 22 годишен.
4. Тъжно, че чак страшно.

*на сн.: гореспоменатият портрет

Няма коментари:

Публикуване на коментар