събота, 5 ноември 2016 г.

Идеален ден за лов на птички-бананки

Девет птички - бананки днес в трънската гора
1. Щиглец/ Кадънка (Carduelis carduelis)
2. Голям пъстър кълвач (Dendrocopos major)
3. Обикновена чинка (Fringilla coelebs), Common chaffinch
 4. Лъскавоглав синигер, Poecile palustris
  5. Син синигер (Cyanistes caeruleus)
 6. Домашно врабче (Passer domesticus)
 крайкус

4 коментара: