събота, 25 юни 2011 г.

Квантова религия

1. Всяко обръщане към Бог го променя. 
Следствие: не споменавай името Божие всуе. В противен случай, в един момент ще научиш, че се молиш на съвсем различен, спрямо първоначалния Бог.
2. Във всеки предварително зададен момент може да се установи или количеството богове или кои са те. Но никога и едното и другото едновременно. 
Следствие: има смисъл да се молиш на определено множество богове.
3. При прилагане на някакво количество молитвена енергия,  от небитието може да се извика виртуална двойка антагонисти: Бог и дявол.
Следствие: колкото по усърдно се молиш, толкова повече богове ще се появят. Но и толкова повече дяволи.
4. Бог може да извършва квантов скок.
Следствие: никога предварително не е известно съществува ли бог в дадена религия или е тунелирал в друга.
5. Бог едновременно може да съществува и да не съществува.
Следствие: в Бог може да се вярва, а може и да не се вярва. Крайният резултат е един и същ.

(C) Владлен Подимов - фантаст

Няма коментари:

Публикуване на коментар