понеделник, 4 юни 2012 г.

Източна приказка /3/

9. Един объркан търговец, изпитващ смесени чувства, е добра почва за взривяване на закостенелия театрален език и експерименти с нови сценични форми, поток на съзнанието и т.н. Вместо да задвижи подобен процес, елементарната старица казала:
- Мисля, че мога да ти помогна.
- О, върни ми любимата съпруга и получаваш хилядарка в злато!
- Дийл! – изскърцала досадницата и хукнала нанякъде.
- Само не ми казвай, че се готвиш да направиш добро – прошепнал дяволът.
- Айде, много те моля! – бил грубият отговор.
10. След този игрив диалог, дяволската конкурентка стигнала до градската тъмница, където били затворени съпругата на търговеца и безценния внук.
Работата била там, че в резултат на деликатната шариатска юрисдикция и с милостта на Аллаха, съпругата, дръзнала да остане насаме с чужд мъж, я очаквала екзекуция, а внукът-подлец - 50 часа психокорекция при специализиран имам. /Забел.: Преди години, внукът би претърпял кастрация, но сега правосъдието било либерализирано/.
Видяла-невидяла надзирателя, сбръчканата пенсия закършила ръце и заопявала:
- О найблагородний ключарю, Велики везирю на тъмничарите! Сигурно няма да можеш даже да си представиш, каква несправедливост ми се случи и то на почтена възраст! Само ти можеш да спасиш честта ми, о страже на реда, бодигарде мой!
Секюрито хич даже нямало да и слуша глупостите, но в артритната и длан блеснала жълтица. Това го ободрило и той промълвил срамежливо:
- Тази монета дали няма сестрица, също така приятна като нея?
Бабата добавила жълтица.
- Ами виж, искам само за минутка да вляза в тази гостоприемна институция, да окуража любимия си внук, който /не ще и дума – справедливо!/ е затворен тук.
Старицата-монстър се втурнала по коридора към килията на виновната двойка.
- Бързо сваляй дрехата, обличай моята и се връщай при мъжа си – изсъскала на жената.
- В къщи имам хиляда денара, ще ти се отблагодаря! – извикала отчаяно щастливката.
Съпругата хукнала към къщи, оставяйки дегизираната старица вместо себе си.
11. Забравих да спомена, че в тази страна имало закон, според който, точно тази вечер в тъмницата пристигал инспектор да проверява справедливостта на наказанията.
Дошъл той и като стигнал до килията на славната старица, попитал за какво е там.
- Нарушение на параграф 22, ал. 5 от Наредбата за нравствеността от 1307 г. сл. Хр. към Закона за морала от 1077 г. сл. Хр… – докладвал надзирателя.
Царицата на епизода свалила воала си и занареждала:
- Благородни Прокуроре /това била прокурорска проверка/! Аз съм на деветдесет и три  години, а този тук е внук ми, който е само на осемнайсет. Седяхме си с него тихо и мирно и обсъждахме някои подробности около бала му, когато някакъв мошеник заблудил стражите и ето ни сега хвърлени несправедливо в тъмницата. Моля ви, заповядайте да ни освободят, стига страдахме заради простотиите на други!
12. Прокурорът вбесен викнал на началник-стражата:
- Ето как раздаваме правосъдие! Веднага да се освободят клетата баба и очарователния и внук! На вас и подчинениете ви – по десет върбови пръчки немедленно!
По пътя за вкъщи, към морбидната двойка се присъединил Дяволът.
- О, много си добра, no doubt! – извикал весело той – такова нещо дори аз не бих могъл да комбинирам.
После размахал крила и бавно и величествено полетял към дома си в Джендеман.
Оттогава, в Багдад и да се случи нещо дяволско, то е свързано изключително и само с нискобюджетните изпълнения на бабата-актриса, но не и с Дявола.
/край/

Няма коментари:

Публикуване на коментар